دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1398 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 14-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.YAZD.REC.1398.027


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shojaee Barjoee S, Azimzadeh H, MoslehArani A, , Kuchakzadeh M. Occupational monitoring and health risks assessment of respiratory exposure to dust in an industrial unit of production Khak-e-Chini. tkj. 2019; 11 (3) :14-25
URL: http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-1028-fa.html
شجاعی برجوئی سعید، عظیم زاده حمیدرضا، مصلح آرانی اصغر، کوچک زاده محمدرضا. پایش شغلی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی مواجهه تنفسی با گرد و غبار در یک واحد صنعتی تولید خاک چینی. فصلنامه علمی تخصصی طب کار. 1398; 11 (3) :14-25

URL: http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-1028-fa.html


دانشگاه یزد ، said.shojaee71@gmail.com
متن کامل [PDF 957 kb]   (115 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (552 مشاهده)
متن کامل:   (190 مشاهده)
 
پایش شغلی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی مواجهه تنفسی با گردوغبار در یک واحد صنعتی تولید خاک چینی
 
سعید شجاعی برجوئی*[1]، حمیدرضا عظیم‌زاده2، اصغر مصلح آرانی2، محمدرضا کوچک‌زاده3
 
چکیده
مقدمه: سیستم تنفسی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین عضو بدن انسان، تحت تأثیر عوارض و پیامدهای نامطلوب بهداشتی ذرات معلق قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران با سیلیس کریستالی گرد و غبار قابل استنشاق و تعیین خطرات بهداشتی آن اجرا شده است.
 روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی-مقطعی نمونه­برداری در یک واحد صنعتی تولید خاک چینی بر اساس روش‌های استاندارد و شیوه‌های نمونه‌برداری فردی و محیطی انجام شد. سپس داده‌های به‌دست‌آمده در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارزیابی خطر مواجهه شغلی کارگران با سیلیس کریستالی بر اساس مدل پیشنهادی EPA انجام شد.
نتایج: میانگین مواجهه کارگران با گرد و غبار قابل استنشاق و سیلیس کریستالی به ترتیب mg/m3 34/46±1/4 وmg/m3 10/57±0/0 اندازه‌گیری شد. متوسط غلظت محیطی ذرات قابل استنشاق  µg/m371/6177 و گستره آن g/m3µ 70/8289- 30/4088 بود. در کلیه گروه‌های شغلی ریسک ابتلا به بیماری‌های سرطانی کوچک‌تر از 6-10 به دست آمد. مقادیر HQ در اپراتور یک (34/5) و دو (79/4) دستگاه سنگ‌شکن، اپراتور بارگیری دستگاه سنگ‌شکن (49/8)، اپراتور درایر (91/1)، اپراتور دوغاب (01/3) و اپراتور فیلترپرس (78/1) بیش از حد مجاز بود.
نتیجه‌گیری: میانگین غلظت گردوغبار قابل استنشاق و سیلیس کریستالی در این صنعت بیش از حد مجاز است. بر اساس نتایج ارزیابی ریسک، اولویت اقدامات کنترل جدی در راستای کاهش ریسک ابتلا به عوارض غیر سرطانی در گروه‌های شغلی سنگ‌شکن، درایر، دوغاب و فیلتر پرس لازم و ضروری است.
واژه‌های کلیدی: مواجهه شغلی، سیلیس کریستالی، گرد و غبار قابل استنشاق، ارزیابی مخاطرات بهداشتی

 
مقدمه
 
مواجهات شغلی یکی از علل شایع بیمارهای ریوی و یکی از انواع مواجهات دارای اهمیت در محیط‌های کاری است. از دیدگاه بهداشت شغلی، سیستم تنفسی مهم‌ترین عضو بدن انسان است که می‌تواند به‌طور مستقیم تحت تأثیر عوارض، اختلالات و پیامدهای نامطلوب بهداشتی ذرات معلق قرار گیرد (1).
از طرف دیگر گرد و غبار از دسته عوامل زیان‌آور شایع محیطی در صنایع بوده که از طریق فرآیند فروپاشی مکانیکی مانند سنگ‌زنی، برش، حفاری، خردایش، انفجار یا اصطکاک قوی بین مواد خاص به وجود می‌آید، گرد و غباری که بدین طریق تولید می‌شود اغلب «گرد و غبار هوابرد اولیه» نامیده می‌شوند (2).