دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1398 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 14-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2584
Ethics code: IR.YAZD.REC.1398.027


XML English Abstract Print


دانشگاه یزد ، said.shojaee71@gmail.com
چکیده:   (457 مشاهده)
مقدمه: سیستم تنفسی به عنوان یکی از مهمترین عضو بدن انسان، تحت تاثیر عوارض و پیامدهای نامطلوب بهداشتی ذرات معلق قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران با سیلیس کریستالی گرد و غبار قابل استنشاق و تعیین خطرات بهداشتی آن اجرا شده است.
 روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی-مقطعی نمونه­برداری در یک واحد صنعتی تولید خاک چینی بر اساس روش های استاندارد و شیوه های نمونه برداری فردی و محیطی انجام شد. سپس داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارزیابی خطر مواجهه شغلی کارگران با سیلیس کریستالی بر اساس مدل پیشنهادی EPA انجام شد.
نتایج: میانگین مواجهه کارگران با گرد و غبار قابل استنشاق و سیلیس کریستالی به ترتیب mg/m3 34/46±1/4 وmg/m3 10/57±0/0 اندازه گیری شد. متوسط غلظت محیطی ذرات قابل استنشاق  µg/m371/6177 و گستره آن g/m3µ 70/8289- 30/4088 بود. در کلیه گروه های شغلی ریسک ابتلا به بیماری های سرطانی کوچکتر از 6-10 به دست آمد. مقادیر HQ در اپراتور یک (34/5) و دو (79/4) دستگاه سنگ شکن، اپراتور بارگیری دستگاه سنگ شکن (49/8)، اپراتور درایر (91/1)، اپراتور دوغاب (01/3) و اپراتور فیلترپرس (78/1) بیش از حد مجاز بود.
نتیجه گیری: میانگین غلظت گردوغبار قابل استنشاق و سیلیس کریستالی در این صنعت بیش از حد مجاز است. بر اساس نتایج ارزیابی ریسک، اولویت اقدامات کنترل جدی در راستای کاهش ریسک ابتلا به عوارض غیرسرطانی در گروه های شغلی سنگ شکن، درایر، دوغاب و فیلتر پرس لازم و ضروری است.
متن کامل [PDF 957 kb]   (102 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (151 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عوامل شیمیایی
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۱۶