دوره 11، شماره 2 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1398 )                   جلد 11 شماره 2 صفحات 67-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tkj.v11i2.2633
Research code: ---
Ethics code: IR.SSU.SPH.REC.1397034
Clinical trials code: ----


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، mirzabeygihadi@gmail.com
چکیده:   (591 مشاهده)
مقدمه: خطاهای پزشکی صدمات جدی و اغلب قابل پیشگیری برای بیماران ایجاد می­کنند. بررسی و مطالعه خطاهای انسانی و استفاده از آنها بعنوان فرصتی جهت یادگیری، عاملی کلیدی در تلاش برای بهبود ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت در بیمارستان­ها می­باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی جهت کاهش ریسک آنها در پرسنل پرستاری با استفاده از روش ارزیابی و کاهش خطاهای انسانی (HEART) انجام پذیرفت.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بصورت مقطعی در سال 1397 و در یکی از بیمارستان­های شهر رفسنجان انجام پذیرفت. در ابتدا تحلیل سلسله مراتبی وظیفه با استفاده از روش HTA انجام و وظائف پرستاران مشخص گردید. در مرحله بعد احتمال خطاهای انسانی آن­ها در طی انجام کار برای کلیه وظائف با استفاده از روش HEART تعیین و عوامل و شرایطی که در ایجاد خطا مؤثر بودند تعیین شد. در نهایت با توجه به این شرایط پیشنهاداتی در جهت کاهش احتمال ایجاد این خطاها ارائه گردید.
یافته ها: میانگین (انحراف معیار) نمره خطای انسانی برای وظائف مختلف شغل پرستاری 79/1 (44/3) تعیین شد. بیش­ترین احتمال رخداد خطا در رابطه با وظیفه تنظیم و بکارگیری DC شوک در موارد اضطراری با نمره 48/14 تعیین شد. کمترین احتمال رخداد خطا نیز برای وظیفه مراقبت­ پوستی با نمره 0014/0 تعیین شد. نتایج مطالعه حاضر دررابطه با شرایطی که می­تواند در پرستاران منجر به ایجاد خطای انسانی شود نشان داد مهم­ترین شرایط بوجود آورنده خطا در پرستاران مورد بررسی "تازه کار بودن و عدم تجربه"، "استرس بالا"، "ابزار کار غیرقابل اعتماد"، "عدم شفافیت سیستم کنترلی" و "عدم وضوح و تأیید به موقع و مستقیم اقدام" می­باشد. بالاترین میانگین نمره احتمال خطای انسانی برای وظائف نوع C و با نمره 34/4 تعیین شد. همچنین میانگین نمره احتمال خطای انسانی برای وظائف نوع D، E و G به ترتیب از راست به چپ 253/0، 198/0 و 00206/0 تعیین شد. نتایج حاصل از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس نشان داد تفاوت معناداری از نظر آماری بین میانگین رتبه نمرات احتمال خطای انسانی گروه­های مختلف وجود دارد (001/0 >P-Value).
نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای بحرانی بروز خطاهای انسانی در فعالیت­های کاری پرستاران، تدوین دستورالعمل تخصصی جهت فعالیت­های مختلف آنان، ارائه آموزش­های تخصصی و همچنین بازآموزی مهارت­های علمی و عملی افزایش نیروی کادر درمانی، کاهش اضافه کاری­ها و منظم نمودن شیفت­های کاری جهت افزایش قابلیت اطمینان عملکرد کادر درمانی و آشنایی پرسنل با خطراتی که ممکن است در نتیجه خطاها در بیماران ایجاد گردد بمنظور کاهش احتمال بروز خطا در پرستاران ضروری به نظر می­رسد.
 
متن کامل [PDF 585 kb]   (190 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی و حوادث ناشی از کار
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۱۸