دوره 1، شماره 1 - ( فصلنامه طب کار 1388 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 28-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


دانشگاه علوم پزشکی تهران ، oaminian@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (6269 مشاهده)
چکیده مقدمه: ریخته گری از صنایعی است که در آن کارگر در معرض مواجهه بالا با سیلیس قرار می گیرد. مواجهه با سیلیس علاوه بر ایجاد سیلیکوزیس، منجر به بیماری انسدادی مزمن راه هوایی نیز می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی فراوانی سیلیکوزیس و اختلال در اسپیرومتری کارگران این صنعت انجام شده است. روش بررسی: درمطالعه ای مقطعی وتوصیفی– تحلیلی برای تعیین فراوانی سیلیکوزیس و اختلالات اسپیرومتری در 143 کارگر شاغل در یک واحد ریخته گری با سابقه کار 15 سال و بالاتر و مواجهه ثابت شده با سیلیس، توسط پرسشنامه، عکس قفسه سینه و اسپیرومتری بررسی گردید. روش نمونه گیری سرشماری بوده است. یافته‌ها: 3/6% افراد (9 نفر)، معیارهای سیلیکوزیس را دارا بودند که 2 نفر از آنها سیلیکوز پیشرفته داشتند. بین کار در قسمتی که بالاترین غلظت سیلیس هوا گزارش شده بود و فروانی سیلیکوزیس ارتباط معنی دار وجود داشت. (003/0=P) بین سن، سابقه کار و مصرف سیگار با فراوانی سیلیکوزیس تفاوت آماری معنی‌داری دیده نشد(05/0P>). در اسپیرومتری1/18% نمای تحدیدی، 9/4% نمای انسدادی، 7% مختلط و 70% نرمال بودند و بین وجود بیماری تحدیدی و انسدادی ریوی با فراوانی سیلیکوزیس از نظر آماری ارتباط معنی دار وجود داشت. (04/0= p) نتیجه‌گیری: کار در صنعت ریخته گری فرد را در معرض مواجهه با سیلیس و ابتلا به سیلیکوزیس و بیماری انسدادی راه هوایی قرار می دهد. هرچند تشخیص سیلیکوزیس بر اساس سابقه مواجهه و نمای رادیولوژیک در عکس قفسه سینه است، انجام اسپیرومتری در تشخیص سایر بیماریهای ریوی ناشی از مواجهه با سیلیس، کمک کننده خواهد بود.
متن کامل [PDF 192 kb]   (1453 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶