دوره 5، شماره 1 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1392 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 16-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، ali_chaparian@yahoo.com
چکیده:   (13589 مشاهده)
مقدمه: انجام آزمون‌های رادیولوژی برای تشخیص انواع بیماری‌ها کاربرد دارد ولی خطرات بالقوه‌ای برای بیماران و نیز پرتوکاران شاغل در بخش‌های رادیولوژی به همراه دارد که در صورت رعایت تدابیر حفاظتی، این خطرات به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران شاغل در بخش‌های رادیولوژی استان یزد در زمینه دستورالعمل‌های جدید حفاظت در برابر پرتوها می‌باشد. روش بررسی: یک مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه 38 سوالی که در بین همه 112 پرتوکار شاغل در مراکز رادیولوژی استان یزد تکمیل گردید انجام شد. این پرسشنامه محتوی اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در رابطه با میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران رادیولوژی در مورد حفاظت پرتویی بود. اطلاعات پرسشنامه‌های تکمیل شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 و آزمون‌های ناپارامتری مناسب و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نرخ مشارکت پرتوکاران 6/69 درصد بود و میانگین و انحراف معیار امتیاز مربوط به آگاهی، نگرش و عملکرد آنها در زمینه حفاظت در برابر پرتوها به ترتیب 30/15±50/46، 53/12±33/78 و 78/16±90/45 بود. بین سن و سابقه کار پرتوکاران و میزان آگاهی آنها رابطه معنی‌دار و معکوس وجود داشت و همچنین بین میزان آگاهی آنها بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سن و سابقه کار و همچنین کاهش مدارک تحصیلی پرتوکاران، میزان آگاهی آنها در زمینه موضوع تحقیق کاهش می‌یافت که برای حل این مشکل، بهتر است دوره‌های بازآموزی حاوی دستورالعمل‌های جدید مربوط به حفاظت در برابر پرتوها را برگزار نمود.
متن کامل [PDF 428 kb]   (2371 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عوامل فیزیکی
دریافت: ۱۳۹۲/۳/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۲/۹/۲۳