دوره 9، شماره 1 - ( مجله علمی تخصصی طب کار 1396 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 69-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، habibi@hlth.mui.ac.ir
چکیده:   (722 مشاهده)

مقدمه: بررسی آمار و ارقام حوادث نشان می‌دهد که پراکندگی حوادث در اشخاص در معرض خطر یکنواخت نبوده و در شرایط مساوی سه چهارم از حوادث برای یک چهارم از افراد در معرض خطر اتفاق می‌افتند. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبار سنجی یک پرسشنامه جهت غربالگری افراد مستعد حادثه در صنعت انجام گرفت.

روش بررسی: این مطالعه در 5 مرحله: تولید آیتم، ارزیابی روایی محتوایی، تحلیل پایایی، تحلیل روایی سازه و تحلیل روایی معیار در بین 230 نفر از کارگران حادثه‌دیده و حادثه‌ندیده، 19 صنعت شهر اصفهان انجام شد. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS و Amos نسخه 22 استفاده گردید.

نتایج: در مرحله تولید آیتم یک پرسشنامه 195 سئوالی طراحی شد. در ارزیابی محتوایی 13 آیتم حذف، 15 آیتم اصلاح و 79 آیتم در هم ادغام و تبدیل به 14 آیتم شدند. آلفای کرونباخ جهت تعیین سازگاری درونی پرسشنامه 86/. بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که شاخص‌های برازش مدل ارائه شده در حد قابل قبول بودند (0/99 CFI=، 0/96GFI =، 0/066RMSEA=، 0/022RMR= ). آزمون T مستقل  نشان داد، میانگین نمره افراد حادثه‌دیده بطور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمره افراد حادثه‌ندیده است که نشان ‌دهنده جهت‌گیری درست پرسشنامه طراحی شده با یک ملاک معتبر (بالا بودن میزان نمره) است(0/001p<).

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که بین مدل ارائه شده و داده‌های میدانی همخوانی مناسبی برقرار است. پایایی و روایی سازه نشان داد که پرسشنامه طراحی شده برای غربالگری افراد مستعد حادثه یک روش روا و مناسب است.

متن کامل [PDF 691 kb]   (202 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی و حوادث ناشی از کار
دریافت: ۱۳۹۴/۷/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۷