دوره 9، شماره 2 - ( مجله علمی تخصصی طب کار 1396 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهید صدوقی یزد ، mjzs63@gmail.com
چکیده:   (1532 مشاهده)

مقدمه: مطالعات مختلف نشان داده اند میزان آسیب‌های ژنتیکی می‌تواند به عنوان یک نشانه اولیه خطر افزایش بیماریهای مزمنی مانند سرطان باشد. یکی از بیومارکرهای مهمی که برای تعیین آسیب  DNAدر سلولها استفاده می‌شود، Comet Assay می‌باشد، که در مطالعه حاضر به منظور بررسی آسیب ژنتیکی در رانندگان در معرض مواجهه با آلودگی هوای ناشی از ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است.

روش بررسی: در این مطالعه که به صورت مقطعی تحلیلی انجام شد 104 نفر از رانندگان تاکسی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های خون این افراد جمع آوری و برای انجام آزمون کامت به آزمایشگاه منتقل شد، لام‌ها پس از آماده سازی با استفاده از میکروسکوپ فلئورسنت و نرم افزار Imagej مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و Mann-Whitney مورد بررسی قرار گرفتند و آزمون همبستگی انجام شد.

نتایج: میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار جمعیت مورد مطالعه بترتیب 59/11AWT IMAGE8/45 و 67/8 AWT IMAGE31/11 سال بود. اختلاف آماری معنی داری در پارامترهای کامت بین دو گروه سیگاری و غیرسیگاری وجود نداشت. بین پارامترهای کامت و بار‌کاری همبستگی معنی داری مشاهده نشد. بین تمامی پارامترهای کامت همبستگی مستقیم و معنادار وجود داشت. بین سن و پارامتر Tail intensity بعد از رفع اثر مخدوش کنندگی سیگار ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشت.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر صدمات ژنتیکی در رانندگان تاکسی دارای مواجهه با آلودگی هوای ناشی از ترافیک را نشان نداد. همچنین ارتباط معنی‌داری بین این صدمات و مصرف سیگار وجود نداشت.

متن کامل [PDF 720 kb]   (605 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عوامل شیمیایی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۹