دوره 10، شماره 4 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1397 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 31-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tkj.v10i4.1733
Ethics code: IR.IAU.ARAK.REC.1397.002


XML English Abstract Print


گروه روانشناسی،واحد محلات،دانشگاه آزاد اسلامی،محلات،ایران. ، Jahangiri.mehdi@yahoo.com
چکیده:   (522 مشاهده)
چکیده
مقدمه:راهبری قطار از جمله مشاغل پر استرس است.این پژوهش با هدف اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنش شغلی و سلامت عمومی راهبران قطارانجام شد.
روش بررسی:طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. به همین منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 30 نفر از میان راهبران قطار شهر کاشان انتخاب شدند و  به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت.  از پرسشنامه های سلامت عمومی و استرس شغلی دیویس و همکاران نیز به عنوان ابراز موجود برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.
نتایج: میانگین گروه آزمایش 27/32 و گواه 63/34 در مرحله پیش آزمون در مولفه تنش شغلی بود و در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  برابر86/24 و گروه گواه برابر 17/34 شد. میانگین گروه آزمایش در مولفه سلامت روان 14/26 و گواه 34/28 در مرحله پیش آزمون  بود و در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  23/19  و گروه گواه 98/27 محاسبه شد.
نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش،کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی مداخله ای مناسب برای کاهش تنش شغلی است و در ارتقا بهداشت روان راهبران قطار موثر است.

 
متن کامل [PDF 669 kb]   (106 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (186 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب کار
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۳