یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 و - (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1401 - شماره پیاپی : 49) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (پاییز 9-1401 - شماره پیاپی : 48) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (تابستان 6-1401 - شماره پیاپی : 47) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار 3-1401 - شماره پیاپی : 46) - 9 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1400 - شماره پیاپی : 45) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 9-1400 - شماره پیاپی : 44) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 6-1400 - شماره پیاپی : 43) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 3-1400 - شماره پیاپی : 42) - 8 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1399 - شماره پیاپی : 41) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1399 - شماره پیاپی : 40) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 7-1399 - شماره پیاپی : 39) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار 4-1399 - شماره پیاپی : 38) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1398 - شماره پیاپی : 37) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1398 - شماره پیاپی : 36) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1398 - شماره پیاپی : 35) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1398 - شماره پیاپی : 34) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1397 - شماره پیاپی : 33) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 9-1397 - شماره پیاپی : 32) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1397 - شماره پیاپی : 31) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 4-1397 - شماره پیاپی : 30) - 9 مقاله

   
[ 0-5 از 14   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه طب کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Occupational Medicine Quarterly Journal

Designed & Developed by : Yektaweb