دوره 13، شماره 1 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1400 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 41-34 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 6891
Ethics code: IR.SSU.SPH.REC.1398.124


XML English Abstract Print


دانشکده بهداشت ، halvani39@gmail.com
چکیده:   (466 مشاهده)
مقدمه: حدود60 الی90 درصد حوادثی که در صنایع به وقوع می­پیوندد ناشی از خطاهای انسانی است. مطالعۀ حاضر با هدف اثربخشی دستورالعمل­های ایمنی درکاهش خطای انسانی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی یزد انجام پذیرفت.
روش بررسی: مطالعۀ حاضر مداخله­ای از نوع نیمه تجربی است که به ­منظور سنجش خطای انسانی 121 نفر از کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در 5 گروه ایمنی و آتش­نشانی، بهره­بردار مولد­ها، بهره­بردار تصفیه­خانۀ شیمی، انباردار و تعمیرات مولد­ها در سال 1399 اجرا شد. ابتدا آنالیز ایمنی شغلی انجام­، سپس دستورالعمل­های ایمنی مربوط به هر شغل تهیه و به کمک آیتم‌های آن­ و مشاهدۀ روند انجام کار، درصد فراوانی خطای انسانی در مشاغل مختلف  قبل و بعد از مداخله محاسبه و داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف­معیار، میانه، دامنۀ میان چارکی، فراوانی و درصد فراوانی و آزمون ناپارامتری ویلکاکسون، به کمک نرم­افزارSPSS نسخۀ 24 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی­داری 05/0 در نظرگرفته شد.
نتایج: مطالعه بر روی 5 شغل اصلی طبق نتایج آزمون ویلکاکسون، بیشترین و کمترین درصد فراوانی خطای انسانی قبل از مداخله مربوط به گروه شغلی تعمیرات مولدها (59/58%) و انباردار بود (16/4%). بین درصد فراوانی خطای انسانی قبل از مداخله (14/35±41/433) و بعد از مداخله (29/29±21/440) تفاوت معنی­داری وجود داشت (001/0p<).
نتیجه­گیری: نتایج مطالعه نشان داد که اجرای آنالیز ایمنی شغلی و پیاده­سازی دستورالعمل­های ایمنی مرتبط با هر شغل، منجر به کاهش درصد خطای انسانی افراد خواهد شد؛ البته این دستورالعمل­ها می­بایست با تجزیه و تحلیل شغلی دقیق به دست آیند و با استفاده از پانل خبرگان دستورالعمل مناسب تدوین شود.
متن کامل [PDF 683 kb]   (211 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (429 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی و حوادث ناشی از کار
دریافت: 1399/11/6 | پذیرش: 1400/3/10 | انتشار: 1400/3/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.