دوره 13، شماره 2 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1400 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 51-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UI.REC.1399.042


XML English Abstract Print


دانشگاه اصفهان ، mehri_shams2001@yahoo.com
چکیده:   (689 مشاهده)
مقدمه: صاحب‌نظران شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کار را از متغیرهای مهم مؤثر در رضایت شغلی می‌دانند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کار با رضایت شغلی است.
روش بررسی: این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری آن، تمام کارکنان یکی از شرکت‌های پتروشیمی عسلویه در سال 1399 و تعداد نمونه 290 نفر، که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه، مفهوم رضایت شغلی و اجزای تشکیل‌دهنده آن، از شاخصJob Descriptive Index، پرسش‌نامۀ رضامندی مینه‌سوتا (MSQ) و مدل ویژگی‌های شغلی (JCM) استخراج و برای سنجش متغیرهای شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کاری از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و از روش‌های آماری توصیفی، نظیر جداول یک‌بعدی، میانگین و روش‌های استنباطی، نظیر تحلیل‌عاملی، ضریب همبستگی و رگرسیون بهره گرفته شد.
نتایج: میانگین نمرۀ رضایت شغلی 04/67، شرایط فیزیکی محیط کار 69/40 و فشار کار 17/60 است. همبستگی بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کاری، در سطح معنی‌داری 01/0 به ترتیب، معادل 407/0 و 428/0- است. 496/0R= و 246/0 R2= محاسبه شد. ضریب رگرسیون نیز به ترتیب 298/0 و 321/0- است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد نمرۀ رضایت شغلی بالا­تر از متوسط، شرایط فیزیکی محیط کار پائین‌تر از متوسط و فشار کار بالاتر از متوسط است. بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار رابطۀ مستقیم و بین رضایت شغلی و فشار کار رابطه معکوس است.
واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، شرایط فیزیکی محیط کار، فشار کار
متن کامل [PDF 927 kb]   (398 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1222 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عوامل فیزیکی
دریافت: 1399/11/6 | پذیرش: 1400/6/10 | انتشار: 1400/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.