فصلنامه طب کار- تماس با ما
زمان پاسخگویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/14 | 

ضمن سپاس از انتخاب فصلنامه طب کار، و با آرزوی رضایت شما، به اطلاع می رسانیم پاسخگویی به تماس ها تا اطلاع ثانوی تنها در روزهای شنبه و یک شنبه امکان پذیر می باشد.

از همکاری شما متشکریم.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه طب کار:
http://tkj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.56.30.fa
برگشت به اصل مطلب