فصلنامه طب کار- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 یزد- خیابان فرخی- بیمارستان شهید رهنمون- کلینیک طب کار-مرکز تحقیقات بیمار‌های ناشی از صنعت- دفتر مجله طب کار

 تلفن:۰۳۵۳۳۱۲۳۰۷۱ 

فاکس:۰۳۵۳۳۱۲۳۰۱۶

سایت: http://tkj.ssu.ac.ir 

     occmedjgmail.com

 occmedjssu.ac.ir

 Occupational Medicine Journal Office, Industry Related Diseases Research Center Shahid Rahnemoon Hospital, Farrokhi Ave, Yazd, Iran

Tel: +۹۸ ۳۵ ۳۳۱۲۳۰۷۱   

Fax: +۹۸ ۳۵ ۳۳۱۲۳۰۱۶

Site: http://tkj.ssu.ac.ir 

Mail: occmedjgmail.com  

occmedjssu.ac.ir       

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه طب کار:
http://tkj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب